LC Karvian arvot

Ihmisläheinen palvelu

Klubin ylpeydenaihe on sotaveteraanipalvelu. Sen rinnalle pyritään kehittämään lapsi- ja nuorisopalvelua. Pyritään palvelemaan vähempiosaisia. Panostetaan paikallisuuteen.

Uudistuva jatkuvuus

Klubin arvo paikallisesti on kiistaton. On pyrittävä säilyttämään nykyisten jäsenten aktiivisuus. Sen lisäksi on pyrittävä hankkimaan uusia, nuoria jäseniä. Klubitoiminnassa tärkeää on jäsenten tasavertaisuus – iästä riippumatta. 

Yhteisöllinen osallistuminen

Klubissa vallitsee hyvä yhteishenki. Sitä tulee vaalia, jotta jaksetaan yhdessä  toimia paikkakunnan hyväksi. Pyritään klubitason lisäksi osallistumaan aktiivisesti myös ylemmille järjestöportaille. Oman järjestön lisäksi tehdään paikallisesti yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Karvialainen aitous

Klubin toiminnassa olennaista on avoin keskustelu, jossa voi aidosti vaikuttaa. Rehellinen ja avoin toiminta myös ulospäin on tärkeää. Klubin ja sen aktiviteettien näkyvyyttä ja tunnettavuutta on pyrittävä lisäämään entisestään. Klubin jäsenet voivat aidosti olla ylpeitä klubin toiminnasta.