LC Karvia - vireä viiskymppinen

Lions Club Karvian tärkein palvelun kohde on oma lähialue ja asuinympäristö. Kohteina ovat mm. koulut ja opiskelijat, vanhainkodit ja palvelutalot sekä urheilu- ja kulttuuriharrastukset. Erityisenä palvelukohteenamme on Karvian sotaveteraanit.

Lions Club Karvia on osa maailman laajuista palvelujärjestöä. Lionstoiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella avun tarpeessa olevia ihmisiä. Vapaaehtoisena toimiessa ei auta vain muita vaan samalla saa myös uusia ystäviä ja uutta sisältöä elämään.

Lions Club Karvian arvot

Ihmisläheinen palvelu
Uudistuva jatkuvuus
Yhteisöllinen osallistuminen
Karvialainen aitous